Нүүр хуудас / Түлхүүр үгс Amethistzwamx + Laccaria amethystinax 1