Нүүр хуудас / Түлхүүр үгс Laccariax + Laccaria amethystinax 1